Forbrukerrådets avdelingsdirektør tolker salgstiltak i den nye markedsføringsloven

No Comments

Gry Nergård
Tittel: Avdelingsdirektør og nestleder Forbrukerrådet

Avdelingsdirektør og nestleder Forbrukerrådet

Gry Nergård avdelingsdirektør og nestleder Forbrukerrådet

Vi gjør oppmerksom på at kommentarene under ikke er bindende for Forbrukerrådet, men de er avgitt som Gry Nergård sine egne vurderinger basert på en rask besvarelse til Stratcogs leder Jon Refsdahl. Men basert på det faktum at hun er nestleder i Forbrukerrådet gir dette oss likevel et utgangspunkt for å vurdere aktiviteter i forhold til det synet som Forbrukerrådet mest sannsynlig vil legge til grunn for deres vurderinger. Som dere selv ser av svar og spørsmål vil det være mange tolkningsmuligheter i de forskjellige situasjonene. Vi gjør også oppmerksom på at vi i Stratcog ikke er juridiske rådgivere og gir derfor heller ikke gir noen form for juridiske råd i forbindelse med denne artikkelen.

Lukket konkurranse for kunder
En konkurranse som selektivt markedsføres mot egne kunder. Mao du du må være kunde for å delta i konkurransen. For eksempel: Bedriften AS sender ut en konkurranse til alle kundene sine… Kjære kunde du kan nå vinne 10.000 ved å delta i Bedriften AS sin konkurranse. Ingen kjøpsforpliktelser og helt kostnadsfritt å delta.

Er dette lovlig?

Svar: Det er ikke sagt noe uttrykkelig om dette i forarbeidene til loven. Jeg vil tro at det antakelig er anledning til å arrangere konkurranser blant allerede eksisterende kunder, ettersom det da ikke knyttes kjøpeplikt direkte til konkurransen. Men: dersom det er en stor og eller interessant premie, som i realiteten fungerer som en markedsføring også ut til potensielle kunder, vil det kanskje kunne anses lovstridig.

In Pack
Et produkt som har en gratis konkurranse som en vederlagsfri tilgift, en såkalt ”In pack” promotion. Mao kjøper du en kaffepose ligger det et gratis lodd inne i kaffeposen, eller et annet egnet produkt. Her må man da altså skaffe seg en kaffepose for å kunne delta…

Lovlig?

Svar: Ulovlig

On Pack
En konkurranse på et produkts etikett. Eks. baksiden av en brusflaske sin etikett eller kork.
Eks: Se om du har vunnet, tusenvis av premier. Du kan vinne inntil 10.000 (Se på baksiden av etiketten/ korken om du har vunnet, eller at du finner et lykkenummer der som kan benyttes på web, sendes inn etc…

Lovlig?

Svar: Ulovlig. Her må du kjøpe flasken for å se baksiden av etiketten eller inni korken for å delta i konkurransen.

In og On Pack
I alle disse aktivitetene vil alle som ønsker det kunne delta bare de har det omtalte produktet.

Lovlig?

Svar: Nei, det er altså ulovlig

Ser man på disse metodene som kjøpsbetinget
Kan man i så fall løse dette med å tilby en annen påmeldingsmulighet, der man for eksempel ringer et nummer for å få en kode, skriver eller tekster, inn, etc…

Svar: Det kan man. Men da må det være en reell mulighet for det, og som det må informeres like godt om. Man må ikke etterlate inntrykk av at man må kjøpe brusflasken for å delta.

Om det må implementeres en ekstra ”åpen” mulighet for å delta
Må denne markedsføres i samme utstrekning som ”hovedmetoden”. Eller kan den ofres mindre plass i kampanjen?

Lovlig?

Svar: Som også svart på forrige spørsmål. Det må informeres like godt om. Man må ikke etterlate inntrykk av at man må kjøpe brusflasken for å delta

Om det er slik at det ikke er lov å ha konkurranser ”on og in” pack. Er det rart at det er lov å ha produkter som premie i pakken… I så fall er det slik at om du kjøper du frokostblandingen og får med en dvd som ligger inne i pakken er det lovlig. Men om du kjøper pakken og kan vinne en Dvd, da er konkurransen ulovlig…?

Svar: Det er litt rart ja.

Eller er alle disse aktivitetene lovlig siden det er kostnadsfritt å delta i dem for dem som har eller kjøper produktene? (Man kan vise til at produktprisen ikke har økt nevneverdig. Gjerne da bare med unntak av minimale prisjusteringer etter konsumprisindeksen, etc..)

Svar:
Nei, det er nok ulovlig

Er dette noe forbrukerrådet vil vektlegge å beskytte forbrukerne for, eller ser man at vedtakene i EU domstolen opphever forbudet mot kjøpsbetingede konkurranser…?

Svar: Forbrukerombudet har ansett det som viktig å beskytte særlig barn og unge mot det kommersielle presset som kjøpsbetingede konkurranser innebærer. Vi synes også det er viktig å gripe inn overfor konkurranser som er knyttet til en større forpliktelse, for eksempel det å knytte seg til et abonnement for lang tid, eller kjøpe dyre ting. Denne vurderingen er gjort på bakgrunn av det markedet vi hadde tidligere. Når vi ser hvordan markedet utvikler seg vil det kanskje være andre ting vi ser er viktige – eller ikke så viktige.

To ferske dommer fra EU-domstolen ”opphever” nå forbudet mot kjøpsbetingede konkurranser og forbudet mot samle-merker. Riktignok er ikke disse dommene formelt sett bindende for Norge, men det er grunn til å tro at EFTA-domstolen vil legge samme rettsforståelse til grunn om det skulle komme opp en norsk sak der.
Er dette korrekt?

Svar: Det var de to sakene som medførte at § 18 andre ledd om samlemerker ikke trådte i kraft samtidig som resten av loven, og at den antakelig oppheves.

Svar: Forbudet mot samlemerker er allerede tatt ut av loven, ved at Regjeringen unntok denne paragrafen da de vedtok ikrafttredelse av den nye loven. Mens forbudet mot kjøpsbetingede konkurranser finnes fortsatt i den nye markedsføringsloven, men vil dette tolkes på nytt i lys av dommen i EU-domstolen?
Departementet har ikke vurdert det slik at sakene får betydning for resten av § 18, dvs for reglene om konkurranser.

Ser man i lovteksten sier den også at det ikke skal kreves motytelse for å delta.
Mange oversetter dette med ”kjøpsbinding” for eksempel, det er gratis å delta i konkurransen men at du da for eksempel forplikter deg til kjøp av en bok i måneden, etc… Dette er selvsagt ulovlig slik loven er nå. … Men hva er ansett som en motytelse? Er det å måtte logge seg på web, gå inn i butikken? Se på korken? Sende inn en gratis SMS, registere seg…? (Hvor går grensen for hva en motytelse er? Eller er det kun kjøpsbetingelsen som her kommer til anvendelse?)
Hvordan er forbrukerrådets tolkninger av disse metodene…?

Svar: Jeg vet ikke hvordan Forbrukerrådet tolker det, men det er altså blant annet dette som må utvikles gjennom praksis ved at vi i Forbrukerombudet tolker loven i forhold til de kampanjene vi ser etter hvert. Foreløpig vil jeg vel si at det ikke er kjøpsbetingelse å gå inn i butikk, se på utsiden av en kork (så lenge man opplyser klart om at man ikke trenger kjøpe flasken) eller sende en gratis SMS: Men det å registrere seg er kanskje en motytelse i lovens forstand. Bare det å avgi personopplysninger er ikke motytelse ifølge forarbeidene, men dersom man gir fra seg personopplysningene for å motta markedsføring eller motta nyhetsbrev for eksempel, kan vurderingen bli en annen.

About us and this blog

We are a full service agency that deliver compelling digital marketing solution. Our winning solutions and experience helps to deliver great results across several key areas.

Meld deg opp til nyhetsbrevet vårt!

Request a free quote

We offers professional SEO services that help websites increase organic search drastically and compete for 1st page rankings of highly competitive keywords.

20+

sidebar widgets

More from our blog

See all posts